Proces kanonizacyjny

2012 - 16 listopada w Ełku rozpoczął się proces diecezjalny w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego
2014 - 30 kwietna w Ełku zakończenie procesu diecezjalnego w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego
2015 - 17 września w Rzymie odbyła się Konsulta Lekarska w sprawie domniemanego cudu  za przyczyną Ojca Stanisława Papczyńskiego.
2015 - 10 listopada w Rzymie odbyła się Konsulta Teologów w sprawie domniemanego cudu za przyczyną Ojca Stanisława Papczyńskiego.
2016 - 22 stycznia Kongregację Spraw Kanonizacyjnych upoważniona dzień wcześniej przez Ojca św. Franciszka promulgowała dekret o cudzie za przyczyną bł. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.

Watykan: Papież Franciszek zezwolił na promulgację dekretu dotyczącego cudu za przyczyną bł. Ojca Stanisława

21 stycznia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji prywatnej J. Em. Kardynała Angelo Amato, S.D.B., Prefekta Kongregacji ds. Świętych, podczas której autoryzował wspomnianą Kongregację do promulgowania dekretu dotyczącego cudu zaistniałego za przyczyną bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego, Założyciela naszego Zgromadzenia. Kongregacja ds. Świętych promulgowała wyżej wspomniany dekret dzisiaj, tj. 22 stycznia br. Tym samym został zamknięty kolejny etap procesu kanonizacyjnego naszego Założyciela.
Obecnie oczekujemy na konsystorz kardynalski, który pod przewodnictwem Ojca Świętego podejmie ostateczne decyzje, co do ewentualnej kanonizacji bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego.

Cud do beatyfikacji - http://papczynski-kanonizacja.pl/cud-do-beatyfikacji/
Cud do kanonizacji - http://papczynski-kanonizacja.pl/cud-do-kanonizacji/

Ojciec Święty ogłosił datę kanonizacji Założyciela Marianów

W dniu 15 marca 2016 r. Ojciec święty Franciszek z kardynałami zebranymi na zwyczajnym konsystorzu podjęli decyzję odnośnie kanonizacji bł. o. Stanisława Papczyńskiego.

Kanonizacja Błogosławionego Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. w Watykanie.