Proces beatyfikacyjny

1705 - powstaje pierwsza biografia napisana przez o. Mansueto Leporiniego OFM pt. Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Immaculatae Conceptionis BVM
1754 - Sługa Boży Kazimierz Wyszyński pisze Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria
1764 - Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 20 grudnia przedłożył "Wniesienie się ad Curiam Romanam o kanonizację i beatyfikację Stanisława Papczyńskiego"
1767 - 10 czerwca - w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego
1769 - zakończenie procesu diecezjalnego i przesłanie akt do kongregacji rzymskiej
1775 - 15 lipca - Kongregacja Obrzędów wydaje dekret aprobujący pisma o. Papczyńskiego
1775 - ostatni dokument w toczącej się sprawie i przerwa w procesie beatyfikacyjnym
1923 - decyzja kapituły generalnej odbywającej się pod kierownictwem przełożonego generalnego, bł. Jerzego Matulewicza o podjęciu starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego
1953 - kontynuacja procesu i mianowanie postulatora sprawy
1992 - 13 czerwca - ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót ojca Stanisława Papczyńskiego.

Dekretu o heroiczności cnót ojca Stanisława Papczyńskiego.

2006 - 16 grudnia - ojciec święty Benedykt XVI potwierdził dekret Kongregacji Spraw Świętych uznający cud dokonany za przyczyną Sługi Bożego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.
2007 - 16 września - w Licheniu, beatyfikacja ojca Stanisława Papczyńskiego, której w imieniu ojca świętego Benedykta XVI dokonał Jego Eminencja Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej