Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 Chcesz się z kimś wspólnie pomodlić...

Może żalisz się, że nikt Cię nie słucha...

Kryjesz w sobie wiele pytań pozostawionych bez odpowiedzi...

Szukasz drogowskazu i osób żyjących podobnie jak TY...

 Mamy więc coś dla ciebie!!:)

Rozmowa Pismo Św. Goście Film Modlitwa

Spotykamy się w piątki na "starej plebani" o godz. 19.00.
W pierwszy piątek wspólna Eucharystia
W każdy wtorek o 20.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

GDY MYSLĘ "KSM"…

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która ma swoją historię i strukturę. Posiada też wiele znaków zewnętrznych, które łączą wszystkich członków Stowarzyszenia.
Podstawowym znakiem tożsamości jest GODŁO.
Umieszczamy je na sztandarach, odznakach, pismach - wszędzie tam, gdzie chcemy świadczyć o KSM-ie.
Godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży sięga swoimi korzeniami do czasów zaborów, tzn. do czasów istnienia Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Godło powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Jest wyrazem świadomości młodych katolików - Polaków, gdyż uwidacznia opowiedzenie się zarówno za Ojczyzną jak i za Kościołem.
Żółty kolor tła symbolizuje Kościół Katolicki. Krzyż ma kolor niebieski - jest to symbol więzi z Maryją, która dla członków KSM jest wzorem do naśladowania i pomocą w pracy nad sobą. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi.

Pozdrowieniem KSM-owskim jest:

"Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów"

lub skrócone do:

"Gotów"

Wyraża ono ciągłą gotowość do oddania sił na służbę Bogu i Ojczyźnie, GOTOWOŚĆ DO WYSIŁKU I TRUDU dla osiągnięcia celu Stowarzyszenia, gotowość do stałego rozwoju duchowego, gotowość do ponoszenia ofiar w imię wierności swoim ideałom i zasadom, gotowość do wysiłku fizycznego i wstrzemięźliwości. To zawołanie wyraża po prostu jacy chcemy być (choć może czasem się nam nie udaje).

PRZYRZECZENIE

Aby stać się oficjalnym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży należy złożyć przyrzecznie następującej treści:

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą,
aby móc całym życiem wiernie służyć
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie,
czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przystąpienie do przyrzeczenia jest znakiem gotowości do stania się aktywnym i pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia, postanowienia bycia wiernym jego ideałom oraz zasadom KSM-owicza.Do przyrzeczenia można przystąpić, według zaleceń statutu, po odbyciu przynajmniej rocznego stażu kandydackiego, mając ukończone 16 lat.

Złożenie przyrzeczenia odbywa się w uroczystość Chrystusa Króla. Każdy KSM-owicz otrzymuje wówczas legitymację członkowską oraz ODZNAKĘ - kopię godła KSMu, którą można przypinać do ubrania. Jej noszenie jest formą reprezentowania KSM-u - wyrazem przynależności do Stowarzyszenia.

MODLITWA KSM-OWICZA

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię,
obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy.
Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi,
wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską,
abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie,
w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości.
Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski,
św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadam: GOTÓW!

10 zasad KSM-owicza 

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
Zasadę tę można realizować m.in. poprzez częste spotykanie się z Jezusem obecnym w sakramentach (zwłaszcza w Eucharystii i Sakramencie Pokuty), ufność Bogu, walkę w swoim życiu z grzechem i złymi przyzwyczajeniami, pogłębianie wiary i wiedzy religijnej, dawanie dobrego przykładu w swojej rodzinie i otoczeniu.

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
Każdy z nas jest częścią Kościoła, dlatego powinniśmy podejmować jego inicjatywy, a także bronić go, gdy zachodzi taka potrzeba. Nie wolno nam w takich sytuacjach "chować głowy w piasek". Mamy obowiązek zaprotestować, tak jak zaprotestowalibyśmy, gdyby ktoś obrażał naszą mamę... Wyrazem służby Ojczyźnie jest przede wszystkim UCZCIWOŚĆ W DROBNYCH SPRAWACH, a także pielęgnowanie tradycji, szacunek dla kultury narodowej, podejmowanie inicjatyw gospodarczych dla dobra kraju i innych Polaków.

3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
Kształtowanie umysłu to zdobywanie wiedzy, interesowanie się sprawami Polski, a także poszerzanie wiedzy religijnej. Każdy z nas powinien więc być - na miarę swoich możliwości - jak najbardziej solidnym uczniem. Kształtowanie woli dotyczy dotrzymywania słowa, bycia stanowczym, pracowitym, punktualnym, umiejętności odmawiania sobie przyjemności. To bycie wrażliwym na potrzeby innych, pomocnym i wyrozumiałym. To także umiejętność przebaczania innym i przyznawania się do błędu.

4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
Dla KSM-owicza ważna jest wierność swojemu sumieniu i zasadom. Nie wybiera tego, co sprzeczne z nauką Chrystusa. Czuwa nad swoimi myślami, odruchami, zmysłami, swoją postawą. Stara się walczyć z każdym, najmniejszym nawet grzechem. Nie pobłaża sobie.

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
KSMowicz postępujący zgodnie z tą zasadą pracuje nad sobą, nad swoim charakterem. Włącza się czynnie w działalność i akcje swojego oddziału czy koła KSM. Szanuje przy tym pracę innych ludzi oraz dobro wspólne. W każdej sytuacji ma być stróżem prawa i sprawiedliwości.

6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
Postawy zawarte w tej zasadzie są objawem szacunku do każdego człowieka oraz dojrzałości KSM-owicza.

7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
Każdy ma pewne obowiązki - mniejsze czy większe. W myśl tej zasady KSM-owicz nie powinien lekceważyć ani unikać obowiązków w domu, w szkole, w swoim środowisku. Powinien mieć poczucie odpowiedzialności: nie tylko za siebie, ale i za oddział, parafię, diecezję i za całą Polskę. Praca zbiorowa wymaga podporządkowania się i karności. Gdy tego zabraknie, marnują się siły członków i środki, a zadanie nie zostaje dobrze wykonane.

8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
KSM-owicz ma być silny nie tylko duchem, ale i ciałem - zgodnie z przysłowiem "W zdrowym ciele zdrowy duch". Sport jest nie tylko formą rozrywki, ale także dbaniem o zdrowie i okazją do kształtowania charakteru. Tak ważny jest więc twórczy wypoczynek oraz dobre wykorzystanie czasu wolnego.

9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
Mądre gospodarowanie swoimi pieniędzmi, oprócz oznaki ukształtowanego charakteru, to także forma troski o dobro Ojczyzny. Potrzeba bowiem ludzi, którzy będą umieli dobrze inwestować dla dobra innych i kraju.

10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.
KSM-owicz nie może być "chorągiewką na wietrze", ale osobą konsekwentną i wytrwałą w swoich poglądach, umiejącą bronić swojego chrześcijańskiego stanowiska. Wytrwałość jest także potrzebna w działaniu - dążenie do wyznaczonego celu wymaga bowiem czasu,. Cierpliwości i pokonywania przeszkód. KSM-owicz ma także być optymistą, przynoszącym pogodę ducha oraz chętnym do pomocy oraz wspierania innych w trudnych chwilach czy kłopotach.