Biblioteka parafialna

"Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla Słowo Boże - Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka"

( Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa, 1999 r.)

Św. Wawrzyniec (Laurencjusz), diakon i męczennik;
Patron: bibliotekarzy, ubogich, piekarzy, kucharzy;
Chronił od pożarów i reumatyzmu;
Atrybuty: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój;
Wspomnienie: 10 sierpnia

 

 

Biblioteka parafialna w parafii Podegrodzie rozpoczęła swą działalność w 1999 roku.
Wówczas to z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Wałaszka rozpoczęły się prace związane z zorganizowaniem Biblioteki Parafialnej. Na bazie 1200 książek ofiarowanych przez ks. Proboszcza utworzony został pierwszy księgozbiór. Kilkuosobowa grupa zajęła się zebraniem całego zbioru, jego segregacją oraz skatalogowaniem.
Obecny księgozbiór liczy 6048 woluminów; Z biblioteki korzysta ok. 350 czytelników.
Przeważająca część księgozbioru to książki o treści religijnej, ale także znajduje się wiele pozycji z kręgu literatury świeckiej. Obecny księgozbiór obejmuje pozycje z następujących działów tematycznych tj.:
Kościół - Biblia - Mariologia - Małżeństwo i rodzina - Jan Paweł II - Katecheza - Powieść katolicka - Patrystyka - Święci i błogosławieni - Poezja - Homiletyka - Encyklopedie - Słowniki - Przewodniki - Liturgika - Ascetyka - Historia - Nauka i Teologia - Powieść Świecka - Literatura dziecięca i młodzieżowa - Różne.
W naszej bibliotece parafialnej można także skorzystać z czasopism religijnych i prasy katolickiej. Ksiądz dziekan Józef Wałaszek dostarcza do biblioteki prenumerowane czasopisma "O'servatore Romano", "Katecheta",
Pragniemy również ubogacić zasoby biblioteki o materiały multimedialne:
PŁYTY CD: MUZYKA KLASYCZNA - UTWORY RELIGIJNE - MUZYKA CERKIEWNA - WYKŁADY - PRELEKCJE
PŁYTY DVD: FILMY - KONCERTY

Panie pracujące w bibliotece:

W realizację programu Biblioteki Parafialnej zaangażowanych jest obecnie 23 osoby, które bez żadnego wynagrodzenia, każda według swoich zdolności, umiejętności i czasu jakim dysponuje, zaangażowana jest w promowanie kultury chrześcijańskiej. Odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i pełne zaangażowanie tych osób wynika ze zrozumienia służby, jakiej się podjęli względem Boga, Kościoła i drugiego człowieka.

Bezpośrednio odpowiedzialną za bibliotekę jest pani Maria Karkoszka.

W funkcjonowaniu biblioteki pomagają:

 • Bodziony Czesława
 • Bodziony Leokadia
 • Buczek Janina
 • Cięciel Helena
 • Citak Józefa
 • Duda Elżbieta
 • Idziorek Bernarda
 • Karkoszka Maria
 • Kwoka Barbara
 • Migacz Ewa
 • Pasiut Bożena
 • Piekarczyk Ewa
 • Piekarczyk Zofia
 • Plata Grażyna
 • Potoczak Maria
 • Rzepiel Helena
 • Sułkowska Zofia
 • Stachoń Zofia
 • Szewczyk Maria
 • Tokarczyk Anna
 • Zaremba Janina
 • Zięcina Władysława
 • Zygmunt Maria

Reasumując działalność Biblioteki należy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu wielu osób istnieje w naszej parafii kolejna placówka, która ubogaca swoją ofertą życie kulturalne. Należy tylko wyrazić nadzieję, że nie zabraknie ani ludzi, ani ich zapału i wytrwałości, aby dzieło to kontynuować i rozwijać.

Gdzie i kiedy?

Biblioteka mieści się w budynku plebani parafialnej

NASZ ADRES:
BIBLIOTEKA PARAFIALNA W PODEGORDZIU
Parafia p.w. Św. Jakuba Starszego Apostoła
33 - 386 Podegrodzie
Podegrodzie 57
Tel. 184459031

GODZINY OTWARCIA:
ŚRODA I PIĄTEK PO NABOŻEŃSTWIE WIECZORNYM (OK. 18.30)

Gdyby ktoś chciał przekazać książki lub czasopisma do Biblioteki Parafialnej proszę o kontakt z Ks. proboszczem Józefem Wałaszkiem tel. 18 4459031.


Harmonogram dyżurów w bibliotece parafialnej w Podegrodziu listopad 2019 - styczeń 2020r.

Imię i Nazwisko

Listopad Grudzień Styczeń

H. Rzepiel

Z. Stachoń

B. Idziorek

G. Plata

20 - 8

J. Citak

A. Tokarczyk

H. Cięciel

J. Zaremba

27 - 15

A. Kruczek

M. Karkoszka

M. Karkoszka

M. Krężołek

13 -
22

J. Buczek

M. Szewczyk

B. Pasiut

B. Kwoka

- 4

29

L. Bodziony

Cz. Bodziony

E. Duda

Z. Sułkowska

- 11

11

E. Migacz

W. Zięcina

M. Zygmunt

I. Sułkowska

6 18 -