Pieśni: Pieśń na cześć Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi

Do Boga niech wniknie pieśń gromka,
Niech dzięki u Stwórcy brzmią tronu,
Że Bóg nam Świętego dał ziomka,
Opokę Marianów zakonu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański,
Ojcze Papczyński Stanisławie,
Święty kapłanie, wierny Pański,
Wstaw się doń za nas, wstaw łaskawie

Królestwa Sobieskich splendorze,
Maryi żarliwy czcicielu,
Ty z nieba nam świecisz, jak zorze,
Którędy podążać do celu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Blask Niepokalanie Poczętej
Był słońcem dni twego żywota,
I w przędzy Twych myśli tak świętej,
Wciąż o Niej rozbłyska myśl złota.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

O nieustający w modlitwach
Za dusze obrońców narodu,
Co legli rycersko zań w bitwach
Lub w kaźniach od męczarń i głodu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Niebiańskich Ty prawd Apostole,
Wciąż głosisz katechizm i głosisz,
Po całej ojczyzny padole
Najświętszą naukę roznosisz.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

A z Tobą też bracia to czynią,
Dla których żeś Zakon założył,
Chcąc Polskę uczynić świątynią,
Gdzie Boży by duch się pomnożył.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Odkładasz fiolety, łańcuchy,
Pustelnię z klasztorem obierasz,
Skąd pełen pokory i skruchy
Raz wraz się w świat kazać wybierasz

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Tyś ludu i króla spowiednik
I Innocentego Papieża,
A ninie nasz z Bogiem pośrednik,
Któremu hymn w niebo uderza

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

I dzisiaj Ci Polska się kaja,
Przyczyny przed Panem Twej błaga,
Twa świętość gniew Jego rozbraja
I przez nią nam ulży kar plaga.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

I dzisiaj Ojczyzny Twej dzieci
Za Wiarę i za nią mrą srogo,
Niech światłość wieczysta im świeci,
A niech ich Twe modły wspomogą.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

O, biały nasz mnichu, nasz Święty,
Jak Anioł-Stróż Polski, nas kieruj
I Polską przez czasów odmęty,
Jak Arką Noego swą steruj.

Do Boga niech wniknie pieśń gromka,

Niech dzięki u Stwórcy brzmią tronu,

Że Bóg nam Świętego dał ziomka,

Opokę Marianów zakonu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański,

Ojcze Papczyński Stanisławie,

Święty kapłanie, wierny Pański,

Wstaw się doń za nas, wstaw łaskawie

Królestwa Sobieskich splendorze,

Maryi żarliwy czcicielu,

Ty z nieba nam świecisz, jak zorze,

Którędy podążać do celu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Blask Niepokalanie Poczętej

Był słońcem dni twego żywota,

I w przędzy Twych myśli tak świętej,

Wciąż o Niej rozbłyska myśl złota.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

 

O nieustający w modlitwach

Za dusze obrońców narodu,

Co legli rycersko zań w bitwach

Lub w kaźniach od męczarń i głodu.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Niebiańskich Ty prawd Apostole,

Wciąż głosisz katechizm i głosisz,

Po całej ojczyzny padole

Najświętszą naukę roznosisz.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

A z Tobą też bracia to czynią,

Dla których żeś Zakon założył,

Chcąc Polskę uczynić świątynią,

Gdzie Boży by duch się pomnożył.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Odkładasz fiolety, łańcuchy,

Pustelnię z klasztorem obierasz,

Skąd pełen pokory i skruchy

Raz wraz się w świat kazać wybierasz

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

Tyś ludu i króla spowiednik

I Innocentego Papieża,

A ninie nasz z Bogiem pośrednik,

Któremu hymn w niebo uderza

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

I dzisiaj Ci Polska się kaja,

Przyczyny przed Panem Twej błaga,

Twa świętość gniew Jego rozbraja

I przez nią nam ulży kar plaga.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

 

I dzisiaj Ojczyzny Twej dzieci

Za Wiarę i za nią mrą srogo,

Niech światłość wieczysta im świeci,

A niech ich Twe modły wspomogą.

Ref. O Patriarcho nasz mariański, itd…

O, biały nasz mnichu, nasz Święty,

Jak Anioł-Stróż Polski, nas kieruj

I Polską przez czasów odmęty,

Jak Arką Noego swą steruj.