Pieśni: Pieśń na cześć Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi, Patrona Nieszczęśliwych, Z r. 1900

Ciebie na wieki wychwalać będziemy
Wielki nasz Ojcze Papczyński.
W twojej opiece niechaj zostajemy,
Ratuj swój naród męczeński,
Prześliczna Perło, Ojcze Stanisławie,
Sarmackiej ziemi błogosław łaskawie,
Ojczyźnie i swym czcicielom!

W każdym nieszczęściu, w wszelkim utrapieniu
Twojej pomocy żądamy,
Tyś nam pociechą we wszelkim cierpieniu,
Ku tobie my biedni wzdychamy,
Pocieszycielu smutnych i strapionych,
Ubogich, nędznych, ludzi opuszczonych
Litosny Ojcze Papczyński!

Ciebie Najświętsza i Niepokalana
Dziewica umiłowała.
Cny Stanisławie - przez Nią błagaj Pana,
By twych czcicieli wspierała
W życiu i w zgonie, i w każdej potrzebie,
Gdy zawołamy o pomoc do Ciebie
Łaskawy Ojcze Papczyński!

W godzinę śmierci przybądź nam łaskawie
Twojej opieki żądamy
Wspomagaj, ratuj, Ojcze Stanisławie,
Niech przy Tobie skonamy;
Błagaj Jezusa, niechaj się zmiłuje,
Niech od zginienia Twe sługi salwuje
O wielki Ojcze Papczyński!

Twe prośby wesprze i Niepokalana
Matka Twojego Zakonu
Mariańskiego - Ty z Nią błagaj Pana,
Kiedy przyjdzie chwila zgonu
Na nas - o Ojcze przebłogosławiony,
My dziś żebrzemy twej dzielnej obrony
Przemożny Ojcze Papczyński!
Sławny Patronie dusz w czyśćcu cierpiących,
Orędowniku ich w niebie,
Spojrzyj-że na nie w ogniu gorejące,
O to błagamy dziś Ciebie.
Ach, miłosierdzia żebraj dla strapionych
Obrońców Polski w czyśćcu opuszczonych,
Przez serce Matki Maryi!