Pieśni: Błaganie pomocy Ojca Papczyńskiego z r. 1864.

Patriarcho nasz kochany,
Wspomnij na swe Mariany,
Ach, bo widzisz Ojcze w niebie,
Jak nam trudno żyć bez Ciebie

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,
Ojcze, nie opuszczas nas!

Zakon Twój, wróg prześladuje,
Ze wszech klasztorów ruguje,
Gdzież pociechę my znajdziemy
Komuż my się użalimy?

Nie opuszczaj nas itd.

Ratuj Ojcze Stanisławie
Nas, byśmy ku większej sławie
Maryi się utrzymali,
Dusze czyśćcowe wspierali,

Nie opuszczaj nas itd.

Uchowaj nas od zagłady,
Maryi zasięgnij rady,
By swój zakon ratowała,
Marianów zachowała,

Nie opuszczaj nas itd.

My regule będziem wierni,
Dla dusz w czyśćcu miłosierni,
Ale ratuj ukochany
Ojcze swoje Mariany!

Nie opuszczaj nas itd.

Bądź nasz Ojcze zawsze z nami
Przyświecaj swymi cnotami,
Byśmy Twoim życiem żyli,
Święcie Maryi służyli.

Nie opuszczaj nas itd.

Twemu sercu nasze sprawy,
Polecamy, o łaskawy
Ojcze! Ty sam władaj nami,
Swoimi Marianami.

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,
Ojcze nie opuszczaj nas.