Pieśni: Pieśń O. Stanisławie Papczyńskim (z XVIII w.)

Ojczysta Polska wszystka się raduje
A Marianów zakon tryumfuje
Że ich Fundator Stanisław Papczyński
W niebo wstępuje.

Czciciel Maryi, ubogich obrońca
Szczęśliwie dobiegł życia swego końca,
Błogosławiony! Z Bogiem się raduje
I tryumfuje!

O ciesz się, raduj, Maryi Czcicielu,
A o rodakach swych pamiętaj wielu,
Którzy czczą Ciebie, Ojcze Stanisławie
Pocieszycielu!

I swych ojczystych nie zapomnij łanów,
Ani zakonu swego Marianów,
Niech polska ziemia rodzi legiony
Świętych kapłanów.

O, bo się w Twojej źle ojczyźnie dzieje
Wiara, moralność, zupełnie maleje,
Ratujże młodzież przed zepsuciem serc ich,
Naszą nadzieję!

Ty, coś swój Zakon dla młodzieży stworzył,
Spraw u Maryi, by w niej Twój duch ożył,
Swymi prośbami uczyń ten cud błogi
Patronie drogi!