Pieśni: Czcigodny Ojcze

Czcigodny Ojcze Stanisławie,
Wznosimy dziś ku Tobie wzrok,
Ty racz wysłuchać nas łaskawie,
I drogę wskaż Przez życia mrok
Ref. Wierny sługo Matki Bożej,
Apostole polskich ziem,
Prowadź nas przez pokus morze,
Na zwycięski bój ze złem.
Chwalebny synu polskiej ziemi,
Tyś sztandar Marii w górę niósł,
Spraw aby ślady idąc Twymi,
Maryjny huf dla Boga rósł.
Ref. Wierny sługo...
Niepokalanej wielbicielu,
Wśród walk i burz ochraniaj nas,
Abyśmy w cnocie i weselu,
Najcięższych burz przetrwali czas.
Ref. Wierny sługo