Pieśni: Święty Ojcze Stanisławie

1. Święty Ojcze Stanisławie,
Ubogi synu podegrodzkiej ziemi,
Stojąc przed tronem Boga Najwyższego,
Proś nieustannie za nami grzesznymi.

2. Ty mimo trudów ziemskiego żywota,
Sięgnąłeś nieba i chwały ołtarza,
I nie straciłeś ufności i wiary,
Doznając cierpień i nędzy Łazarza.

3.Niepokalanej oddałeś swe życie,
Z miłości do Niej podjąłeś trud wielki,
Dałeś początek Mariańskim Zakonom,
Ku czci i chwale Bożej Rodzicielki.

4.Uproś przez życia świętego ofiarę,
Niepokalanie Poczętej przyczynę,
Niech Bóg otoczy ojcowską opieką
Twoją rodzinną Dunajca Dolinę.

5.Niech wiara ojców wśród Lachów nie zginie,
A my wędrując Twoim świętym śladem,
Do wrót wieczności dotrzemy szczęśliwie,
Z Twoją pomocą i za Twym przykładem.