Litania do św. O. Stanisława Papczyńskiego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Niepokalana Matko zakonu Marianów, módl się za nami
Królowo Korony Polskiej,
Ojcze Stanisławie Papczyński od Jezusa i Maryi,
O. Stanisławie, Fundatorze i Patriarcho zakonu Marianów
O. Stanisławie, synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
O. Stanisławie, naśladowco cnót Niepokalanej Dziewicy,
O. Stanisławie, krzewicielu nabożeństwa do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
O. Stanisławie, czcicielu Najświętszego Sakramentu,
O. Stanisławie, miłośniku Krzyża Chrystusowego,
O. Stanisławie, św. Franciszka wielki czcicielu,
O. Stanisławie, wdzięczny przybytku Ducha świętego,
O. Stanisławie, Ojcze licznego potomstwa w Bogu,
O. Stanisławie, wzorze życia chrześcijańskiego,
O. Stanisławie, szczególny i niezwykły miłośniku dusz w czyśćcu cierpiących,
O, Stanisławie, gorliwy apostole dusz w czyśćcu cierpiących,
O. Stanisławie, apostole narodu polskiego
O. Stanisławie, ludu wiejskiego Ojcze i Patronie,
O. Stanisławie, uciemiężonych klas oswobodzicielu,
O. Stanisławie, ochrono i tarczo ubogich i nieszczęśliwych,
O. Stanisławie, Patronie szczególnie tych, którym się w życiu nie powodzi,
O. Stanisławie, uzdrowicielu chorych doświadczony,
O. Stanisławie, strażniku pielgrzymów i tułaczy,
O. Stanisławie, wzorowy profesorze młodzieży,
O. Stanisławie, chwało i uwieńczenie nauczycieli,
O. Stanisławie, cierpliwy nauczycielu,
O. Stanisławie, gorliwy kapłanie,
O. Stanisławie, zbiorze mądrości,
O. Stanisławie, źródło dobroci,
O. Stanisławie, zwierciadło czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
O. Stanisławie, przejęty wzgardą ku sobie samemu,
O. Stanisławie, ofiaro Boskiej miłości,
O, Stanisławie, Jezusa cierpiącego wierny i żywy obrazie,
O. Stanisławie, miłością Bożą pałający,
O. Stanisławie, duchem proroczym napełniony,
O. Stanisławie, męczenniku przez wielkie cierpienia,
O. Stanisławie, ucieczko, zbawienie i pocieszenie uciekających się do Ciebie,
O. Stanisławie, kierowniku sumień,
O. Stanisławie, pocieszycielu umierających,
O. Stanisławie, Kościoła katolickiego w Polsce chwało,
O. Stanisławie, kapłanie w całym swym życiu przedziwnie pokorny,
O. Stanisławie, pokutniku i pustelniku najsurowszy,
O. Stanisławie, misjonarzu najżarliwszy,
O. Stanisławie, w cierpliwości nieprzebrany,
O. Stanisławie, ucieczko grzeszników pewna,
O, Stanisławie, czcicieli swych wspomożycielu niezawodny,
O. Stanisławie, cudotwórco niezwykły i hojny ich dawco,
O. Stanisławie, radości i chwało polskiej ziemi,
O. Stanisławie, Ojcze ojczyzny Twojej,
O. Stanisławie, cieszący się z Niepokalaną Dziewicą w niebie,
O. Stanisławie, Opiekunie tych, którzy się modlą za umarłych,
O. Stanisławie, z wiarą do Ciebie się uciekających zawsze wysłuchujący,
O. Stanisławie, który proszącym Cię o łaski niczego nie odmawiasz,
- Abyśmy widzeniem Boga i Niepokalanej Dziewicy w niebie się cieszyli,
uproś to sługom swoim św. Ojcze Stanisławie,
- Aby nikt z czcicieli twoich i wielbicieli Zakonu twego nie został odrzucony od Boga,
uproś to sługom swoim św. Ojcze Stanisławie,
- Aby Bóg wzywających pomocy O. Stanisława wysłuchiwać raczył, prosimy Cię o Maryjo,
- Aby Bóg zakon Marianów utrzymać i rozszerzyć po całym świecie raczył, prosimy Cię o Maryjo,
- Aby Bóg grób O. Stanisława nowymi cudami wsławić i uświetnić raczył,
- Aby Bóg czcicieli O. Stanisława błogosławić raczył,
- Aby Bóg ojczyźnie naszej coraz nowych świętych dawać raczył,
- Aby Bóg ojczyźnie naszej wolność przez przyczynę i zasługi O. Stanisława powrócić raczył,
- Aby się w Polsce i po całym świecie nabożeństwo za dusze zmarłych rozszerzyło,
- Aby Bóg dobrodziejom, przyjaciołom zakonu Ojca Stanisława we wszystkim błogosławić raczył,
- Aby Bóg Kościół święty katolicki i Namiestnika jego oraz wszystkie duchowne stany wspierać i błogosławić raczył, przez gorliwość O, Stanisława,
- Aby Bóg wszystkich, którzy dla ojczyzny zdrowie i życie poświęcają w tym życiu błogosławić, a po śmierci w niebie pomieścić raczył dla zasług O. Stanisława,
- Aby nam Bóg prawdziwą skruchę za grzechy i łaskę ostatecznego wytrwania w dobrem przez zasługi i przyczynę św. O. Stanisława dać raczył,
- Aby nam Bóg w godzinę śmierci naszej O. Stanisława na pomoc i pociechę przysłać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.