Prośba o łaskę wzrostu duchowego

Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję niewzruszoną, miłość nieustanną.
Daj sercu mojemu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło; pragnąc - szukało; szukając - znajdowało; znajdując - miłowało.
Stworzycielu mój, usuń ze mnie ducha pychy i udziel łaskawie pokory.
Odkupicielu mój, oddal ode mnie zapalczywość gniewu i daj mi tarczę cierpliwości.
Uświęcicielu mój, ucisz we mnie pożądania ciała i zapal ogień miłości do Ciebie. Oddal ode mnie zgorzknienie ducha i napełnij moje myśli życzliwością i pokojem.
Daj mi, Ojcze Najłaskawszy, wiarę gruntowną, nadzieję odpowiednią, miłość nieprzerwaną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen