O szczególną łaskę za wstawiennictwem św. Ojca Stanisława Papczyńskiego

O Boże, Ojcze Miłosierdzia, któryś w sercu sługi Twego Stanisława wzbudził tak wielki zapał w spełnianiu uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, racz mi (nam) udzielić za jego przyczyną i wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię proszę (prosimy). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…