Homilia Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża

Homilia Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża podczas diecezjalnego dziękczynienia za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego

Czytaj więcej: Homilia Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Zakończony trzydzieści lat temu IV Synod Diecezji Tarnowskiej odbywał się pod hasłem: "Na obraz Kościoła Powszechnego". Jako kontynuację tamtej drogi synodalnej, hasłem V Synodu pragnę uczynić słowa: "Kościół na wzór Chrystusa" (EG 23). Pochodzą one z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium, w której Ojciec Święty zachęca, aby "Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw" (EG 23).

Czytaj więcej: V Synod Diecezji Tarnowskiej

Najświętsze Serce Jezusa

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czytaj więcej: Najświętsze Serce Jezusa

Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego

Słowo Boże, które słyszeliśmy, prowadzi nas ku centralnemu wydarzeniu wiary: zwycięstwo Boga nad cierpieniem i nad śmiercią. Jest to Ewangelia nadziei, która wypływa z Misterium paschalnego Chrystusa, która promieniuje z Jego oblicza objawiającego Boga Ojca pocieszyciela strapionych. Jest to Słowo, które wzywa nas abyśmy pozostawali wewnętrznie zjednoczeniu z męką naszego Pana, aby objawiła się w nas moc Jego zmartwychwstania.

Czytaj więcej: Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego

Maj - miesiąc maryjny

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Tzw. "Majówki" to nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach. Na stałe wpisały się one w krajobraz Polski.

Czytaj więcej: Maj - miesiąc maryjny