Wielka Sobota

Jezus spoczywa w grobie. Czuwanie, modlitwa, oczekiwanie na Zmartwychwstanie. Tradycyjne Święcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Czytaj więcej: Wielka Sobota

Wielki Piątek

Dzień śmierci Jezusa. Wpatrujemy się i adorujemy krzyż, niegdyś narzędzie tortury, dzisiaj dla wierzących znak Zbawienia i dowód miłości Boga do człowieka.

Czytaj więcej: Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień w którym wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa ze swymi Apostołami w czasie której Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa oraz dał przykład pokory obmywając uczniom nogi.

Czytaj więcej: Wielki Czwartek

Synaj w Tarnowie

Młodzi z całej diecezji, również z Podegrodzia, przyjechali na spotkanie zwane Synajem do Tarnowa w Niedzielę Palmową. Podczas spotkania w hali widowiskowo-sportowej młodzi słuchali ks. Michała Olszewskiego, aktora Macieja Musiała i bpa Andrzeja Jeża. Modlitwie i świadectwom towarzyszył śpiew uczestników diecezjalnych warsztatów muzycznych.

Czytaj więcej: Synaj w Tarnowie

Konkurs Palm

Tradycyjnie, w Niedzielę Męki Pańskiej, po mszy świętej o godz. 11 odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę a wybór jak co roku był bardzo trudny. Organizatorem oraz sponsorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu i Parafia.

Czytaj więcej: Konkurs Palm

Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, wspominając wjazd Jezusa do Jerozolimy i wsłuchując się w śpiew słów z Ewangelii.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa

Męka Pańska

Przedstawienie Męki Pańskiej pozwoliło na nowo przeżyć zbawcze wydarzenia naszej wiary, pobudzając do refleksji nad miłością Boga do człowieka.

Czytaj więcej: Męka Pańska

Sakrament Bierzmowania

W sobotę (01.04) młodzież klas trzecich gimnazjum przyjęła z rąk ks. Biskupa Ordynariusza Sakrament Bierzmowania, by napełniona Duchem Świętym z odwagą głosiła słowem i swoim postępowaniem, że Jezus jest Zbawicielem Świata.

Czytaj więcej: Sakrament Bierzmowania

Twórcy Ludowi

Wizytacja była okazją do zaprezentowania Podegrodzkiej Tradycji i Kultury m.in. haftu, rzeźbiarstwa, malarstwa, regionalnych posiłków.

Czytaj więcej: Twórcy Ludowi

Grono Pedagogiczne

Nauczyciele to bardzo ważna grupa, która kształtuje młode pokolenia przekazując im wiedzę oraz uniwersalne wartości i która odpowiedziała na zaproszenia ks. Biskupa.

Czytaj więcej: Grono Pedagogiczne

Spotkanie z R. Gospodarczą i Duszpasterską

Spotkanie Ks. Biskupa z Radą Gospodarczą i Duszpasterską było okazją do przedstawienia wykonanych w parafii prac i zaplanowania kolejnych działań na przyszłe lata.

Czytaj więcej: Spotkanie z R. Gospodarczą i Duszpasterską

W Warsztacie Terapii Zajęciowej

Jednym z punktów wizytacji kanonicznej były odwiedziny uczestników, rodziców, opiekunów i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Promyk".

Czytaj więcej: W Warsztacie Terapii Zajęciowej

Nabożeństwo do Ojca Stanisława

Pierwszym wydarzeniem związanym z wizytacją Księdza Biskupa było nabożeństwo i modlitwa do św. Ojca Stanisława Papczyńskiego.

Czytaj więcej: Nabożeństwo do Ojca Stanisława

Wizytacja Kanoniczna

W dniach 1-2 kwietnia w parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, której dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż.

Czytaj więcej: Wizytacja Kanoniczna

Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne o Bogu bliskim człowiekowi w dniach 26-29.03 prowadzi ks. Alojzy Drożdż. Są one przygotowaniem do dobrego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz bezpośrednim przygotowaniem do zbliżającej się wizytacji kanonicznej.

Czytaj więcej: Rekolekcje Wielkopostne

Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania, w Dniu Świętości Życia zaadoptowane duchowo zostały dzieci, których imiona znane są jedynie Bogu. Przez kolejnych dziewięć miesięcy, każdego dnia wybrzmiewać będzie modlitwa o uratowanie ich życia.

Czytaj więcej: Duchowa Adopcja