Ostatki

Wykorzystując ostatnie dni karnawału, młodzież wzięła udział w zabawie ostatkowej, mając jednocześnie świadomość zbliżającego się kolejnego etapu w roku liturgicznym jakim jest czas Wielkiego Postu.