Opłatek KSM

"Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między". Nad tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem pochylała się młodzież. Przez kontemplację Jezusa Nowonarodzonego ubogacali swoją wiarę i wzajemne poszanowanie.