Niepokalane Poczęcie NMP

Nie mogła ulec skażeniu grzechem Ta która wydała na świat Zbawiciela. Rzeczywistość Niepokalanego Poczęcia NMP przybliżył nam przez głoszone słowo ks. Stanisław Śliwa, Kapelan Klasztoru Sióstr Klarysek.