Święty Biskup Mikołaj

Już w niedzielę (4.12) przybył do naszej parafii święty Biskup Mikołaj, który jak co roku obdarzył wszystkich ministrantów i lektorów oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną, za ich gorliwą posługę, skromnymi upominkami.