Nowi ministranci

W pierwszą niedzielę adwentu do grona ministrantów dołączyło 20 chłopców, Przez swoją posługę przy ołtarzu, dbałość o piękno liturgii oraz modlitwę będą chwalić Boga.