Misyjne spotkanie z dziećmi i młodzieżą

W Renowację Misji Świętych wpisywały się nauki przeznaczone dla różnych stanów, m.in. dla dzieci i młodzieży.