Licheń

W Licheniu, 10 września miało miejsce Ogólnopolskie Dziękczynienie za Kanonizację św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Część wprowadzającą, montaż słowno-muzyczny przedstawił Zespół Podegrodzie wraz z Podegrodzką Młodzieżą, następnie Uroczysta Msza Święta o godz. 12.00.