Odwiedziny duszpasterskie

Niedziela 12 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 13.00 - Podegrodzie - od państwa Marii i Władysława Pyrdoł w kierunku mostku do państwa Bogusławy i Bronisława Błaszczyk
Ks. Maciej - od godz. 13.00 - Podegrodzie - Nowe Osiedle - od państwa Joanny i Krzysztofa Zygmunt do państwa Marioli i Leszka Maciuszek (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Stadła - Wyglanowice - lewa strona od państwa Wojciecha i Ludwiki Janczak do państwa Ewy i Dariusza Kasprzyk (odcinek podzielony - cz. II)

Poniedziałek 13 stycznia 2020 r.

Ks. Proboszcz - od godz. 14.30 - Podegrodzie - os. Nad Wodą - od państwa Smoleń od Żwirowni lewa strona osiedlem do państwa Jerzego i Krystyny Kożuch (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Edward - od godz. 15.00 - Podegrodzie - Łazy - od gory - od państwa Moniki i Tomasza Pasiut do państwa Fiut
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Podegrodzie - Nowe Osiedle - od państwa Średniawa do państwa Małgorzaty i Marka Piękoś (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 12.00 - Rogi - od państwa Jolanty i Tadeusza Dyrek do państwa Marty i Roberta Dyrek

Wtorek 14 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 12.00 - Podegrodzie - centrum - od państwa Szewczyk do pani Małgorzaty Pasoń - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Łączki, Górki i Rzeki - od państwa Stanisławy i Józefa Kotas do państwa Barbary i Czesława Zielińskich - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 14.00 - Podegrodzie Kolonia - od państwa Barbary i Pawła Gorczowskich do państwa Sławomira i Anny Maciuszek - (odcinek podzielony - cz. I)

Środa 15 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 15.00 - Podegrodzie - centrum - od pani Marii Pasoń do państwa Barbary i Piotra Ciężobka - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Łączki, Górki i Rzeki - od pani Danuty Żelasko do państwa Rozalii i Bronisława Migacz - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 14.00 - Podegrodzie Kolonia - od państwa Agnieszki i Zenona Jarosz do państwa Marii i Zdzisława Szewczyk - (odcinek podzielony - cz. II)

Czwartek 16 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 16.00 - Podegrodzie - centrum - pod kościołem - od państwa Reśko do skrzyżowania do państwa Zofii i Józefa Hamiga a następnie od państwa Anny i Kazimierza Tokarczyk do pani Marii Buczek
Ks. Maciej - od godz. 16.00 - Gostwica - Poświątne - Za Rzeką - od strony Stadeł - od państwa Edyty i Jakuba Borzęckich do państwa Krystyny i Kazimierza Wójcik - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Stadła - "Polska Wieś" - od państwa Ireny i Jana Drabik do państwa Małgorzaty i Marka Konar - (odcinek podzielony - cz. I)

Piątek 17 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 15.00 - Mokra Wieś - od państwa Urbaniak do państwa Marii i Jana Kuchciak - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Poświątne - Za Rzeką - od strony Stadeł - od państwa Wiesławy i Stanisława Tomczyk do państwa Bodziony - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Stadła - "Polska Wieś" - od państwa Urszuli i Janusza Konar do państwa Józefy i Marka Ociepka - (odcinek podzielony - cz. II)

Sobota 18 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 8.00 - Mokra Wieś - od państwa Jolanty i Sławomira Klimczak do końca w stronę Osowia do państwa Anny i Tadeusza Gomółka - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Maciej - od godz. 8.00 - Podegrodzie - "Osowie" - od państwa Małgorzaty i Janusza Łatka do państwa Marzeny i Stanisława Bodzionych - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 8.00 - Podegrodzie - bloki - rozpoczęcie od małych bloków - od państwa Joanny i Jerzego Bodziony do pani Józefy Tokarz
Ks. Proboszcz - od godz. 8.30 - Podegrodzie - os. Nad Wodą - od państwa Waligóra do państwa Łatka - (odcinek podzielony - cz. II)

Niedziela 19 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 13.00 - Mokra Wieś - centrum - od państwa Balbiny i Jerzego Olszaków do pana Józefa Matiaszka - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Maciej - od godz. 13.00 - Podegrodzie - "Osowie" - od państwa Władysławy i Stanisława Buczek do państwa Danuty i Adama Szabla - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Rogi - od państwa Janiny i Józefa Potoniec do państwa Urszuli i Krzysztofa Plata

Poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 15.00 - Mokra Wieś - centrum - od państwa Beaty i Łukasza Jurkowskich do państwa Urszuli i Marka Węgrzynowskich - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Poświątne - od strony Brzeznej - od państwa Gomółka do państwa Krystyny i Adama Matyaszek - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 12.00 - Stadła - od remizy OSP - od państwa Roztockich do państwa Schneider - centrum druga strona szkoły

Wtorek 21 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 12.00 - Mokra Wieś - od strony Barczynki - od państwa Anny i Tadeusza Duda do państwa Anny i Krzysztofa Jurkowskich - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Poświątne - od strony Brzeznej - od państwa Bernadetty i Bogdana Zaręba do państwa Jadwigi i Jana Szajewskich - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 14.00 - Stadła - "Polska Wieś" i wzdłuż drogi do Podegrodzia po lewej stronie - od państwa Teresy i Andrzeja Leśniak do państwa Marii i Czesława Gałysa - (odcinek podzielony - cz. I)

Środa 22 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 15.00 - Mokra Wieś - od strony Barczynki - od państwa Ireny i Tadeusza Jurkowskich do państwa Bernadety i Wiesława Plata - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Gostwica - Poświątne - od strony Brzeznej - od państwa Justyny i Jarosława Mąka do państwa Brotoń - (odcinek podzielony - cz. III)
Ks. Mateusz - od godz. 14.00 - Stadła - "Polska Wieś" i wzdłuż drogi do Podegrodzia po lewej stronie - od państwa Agaty i Wojciecha Maciuszek do państwa Jadwigi i Jana Cabała - (odcinek podzielony - cz. II)

Czwartek 23 stycznia 2020 r.

Ks. Edward - od godz. 16.00 - Mokra Wieś - od strony Barczynki - od państwa Kos do państwa Barbary i Czesława Zwolińskich - (odcinek podzielony - cz. III)
Ks. Maciej - od godz. 16.00 - Brzegi - od państwa Krystyny i Zenona Waligóra do państwa Anny i Stanisława Wojnarowskich - (odcinek podzielony - cz. I)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Stadła - od ulicy Spacerowej i wzdłuż drogi do Podegrodzia po prawej stronie - od państwa Małgorzaty i Bogdana Ciapała do państwa Cecylii i Andrzeja Banach - (odcinek podzielony - cz. I)

Piątek 24 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej - od godz. 15.00 - Brzegi - od pani Heleny i pana Stefana Waligóra do państwa Sabiny i Bogdana Laciuga - (odcinek podzielony - cz. II)
Ks. Mateusz - od godz. 13.00 - Stadła - od ulicy Spacerowej i wzdłuż drogi do Podegrodzia po prawej stronie - od państwa Stanisława i Doroty Banach do państwa Iwony i Szczepana Myszka - (odcinek podzielony - cz. II)

Sobota 25 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej - od godz. 8.00 - Podegrodzie - ul. św. Anny ("Stara Droga") - od państwa Marty i Janusza Szewczyk do państwa Marii i Zenona Szewczyk

Niedziela 26 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej - po Mszy świętej wieczornej - Podegrodzie - plebania