U Św. Anny

We wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, zgromadziliśmy się przy kaplicy św. Anny aby tam w modlitwach zanosić nasze intencje do Boga.